Oh no! Where's the JavaScript? Your Web browser does not have JavaScript enabled or does not support JavaScript. Please enable JavaScript on your Web browser to properly view this Web site, or upgrade to a Web browser that does support JavaScript.

Jak używać filtra lokalizacji z mapą?

Bardzo często w rozmowie z kandydatem należy ustalić jakie środki transportu posiada i jak daleko chce dojeżdżać do pracy. Nie zawsze takie informacje ujęte są w CV.

Pierwszy z filtrów w Bazie Kandydatów („Twoja Lokalizacja”) umożliwia wpisanie lokalizacji miejsca pracy co pozwala na wyświetlenie się listy kandydatów podzielonej na dwie grupy:

  • kandydaci zaznaczeni na zielono, którzy określili, że są wstanie dojechać do danego miejsca pracy
  • kandydaci zaznaczeni na czerwono, którzy nie chcą pokonywać takiego dystansu
Przy każdym kandydacie pojawia się także informacja o tym ile kilometrów są oni w stanie jeszcze przejechać lub o ile kilometrów trasa do pracy/projektu jest za długa. Pierwsza informacja daje nam np. możliwość określenia teoretycznie czy kandydat mógłby zabierać innych ludzi do pracy. Takich analiz możemy również dokonywać dzięki funkcji mapy na której widzimy w jakim miejscu znajduje się kandydat względem miejsca pracy lub innych miejsc transportowych.
11.12.2023