Oeps! JavaScript ontbreekt!
Uw Web browser heeft JavaScript uitstaan of ondersteund geen JavaScript.
Om deze website optimaal te kunnen zien dient u JavaScript aan te zetten in uw Web browser en/of Firewall.
Of verander van Web browser die wel JavaScript ondersteund; Firefox, Safari, Opera, Chrome of Internet Explorer nieuwer dan versie 6.
Regelgeving en AVG beleid

REGELGEVING EN PRIVACYBELEID (AVG)

INVOERING

Platform HR Kamer is voor deelnemers aan wervingsprocessen op de Nederlandse arbeidsmarkt gecreëerd. Een van de doelen is het delen van tools om de doorlooptijd van het wervingsproces te verkorten, zowel voor werkzoekenden als voor mensen die op zoek zijn naar werknemers. De huidige gangbare methoden brengen vaak onnodig werk en kosten met zich mee, die gemakkelijk kunnen worden vermeden. Alle gegevens zijn strikt beschermd en beveiligd tegen aanvallen van hackers en ongeoorloofde toegang. De website is beveiligd met een SSL-certificaat en de beveiligingsfuncties worden voortdurend bijgewerkt.

DIENSTEN

 1. Voor werkzoekenden in Nederland, hierna te noemen "Kandidaten":
  1. Inschrijven: hiermee kunt u solliciteren naar een baan voor Nederlandse werkgevers.
  2. Vacatures: blader met behulp van de lijst of de kaartfunctie verbonden met filters.
  3. Kaart van werkgevers - locatie van werkgevers in het gekozen gebied - de mogelijkheid om een ​​open sollicitatie voor werk te sturen
 2. Voor wie op zoek is naar een Kandidaat Werknemer, hierna te noemen "Werkgever"
  1. Database of Candidaten: mensen die werk zoeken in Nederland bladeren door de database met behulp van de functie van:
   1. Filters: alle relevante informatie die nodig zijn voor de selectie van een Kandidaat kan worden gefilterd.
   2. Kaart: kandidaten selecteren op basis van hun locatie, zowel volgens afstand tot de werkplek als afstand tot transportpunten.
  2. Vacatures: plaatsen van vacatures die verder gepromoot kunnen worden op andere sociale netwerken.
  3. Aanvraag voor een werknemer. Elke werkgever kan zijn specifieke vraag naar een werknemer invoeren, die kan worden geopend en geïmplementeerd door een andere werkgever, bijv. Wervingsbureau (functie in opbouw).
  4. Lijst met sollicitaties voor een werknemer. De in punt 2c genoemde sollicitaties creëren de pool van nieuwe bestellingen en daardoor nieuwe klanten voor werkgevers, vooral diegene die zich voornamelijk bezighouden met werving en selectie (functie in opbouw).
 3. Chat: een plek voor gratis debat voor alle geïnteresseerde partijen over het onderwerp van het werk (feature in opbouw).
 4. Advertentie: alle soorten banners worden op de website geplaatst met de juiste toestemming en overeenkomst met de websitebeheerder.
 5. Implementatie van een rekruteringsplatform voor een individuele klantorder.
 6. Diensten omvatten de volgende sectoren: bouw, magazijnen, kassen, productiehallen; technisch, kantoorwerk.
 7. De "solliciteer"functie - de Werkgever stemt ermee in om door kandidaten te worden gesolliciteerd met behulp van een kort e-mailbericht dat wordt gegenereerd op (en verzonden van) de website www.hrkamer.nl. Werkzoekenden kunnen solliciteren op geselecteerde vacatures of een "open sollicitatie" sturen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor SPAM-berichten die worden verzonden door mensen die de functie gebruiken voor andere doeleinden dan het solliciteren.
 8. Referenties - de mening van de werkgever (samen met zijn naam) is zichtbaar voor alle andere geregistreerde werkgevers.
 9. Directe werving - naast de portal is HR Kamer ook begaan met directe werving en selectie. De gegevens van kandidaten die via ons in dienst zijn geweest, worden bewaard voor onze administratie zolang wij voor hen financiële voordelen van het uitzendbureau ontvangen. Na deze periode krijgt de medewerker de status van "Kandidaat" wiens basisgegevens 1 jaar worden bewaard met het oog op verdere werving.

GEBRUIKERS

 1. Kandidaten Werknemers - mensen die geïnteresseerd zijn om in Nederland te werken
  1. Natuurlijke personen die solliciteren op basis van een arbeidsovereenkomst
  2. Eenmansbedrijven op zoek naar nieuwe opdrachten projecten (vooral bouw)
 2. Werkgever - bedrijf dat banen aanbiedt
  1. Directe werkgevers - bedrijven die rechtstreeks in dienst zijn
  2. Uitzendbureaus - intermediaire bedrijven tussen de kandidaat werknemer en de directe werkgever
  3. Recruiters - bedrijven die voornamelijk geschikte kandidaten werven en selecteren voor werkgevers (2a. en 2b.)

DOEL VAN HET PORTAAL:

Verbetering van het wervingsproces voor alle websitegebruikers.

TYPE GEGEVENS:

 1. Vereiste voor delen:
  1. Optioneel - de gebruiker besluit de gegevens zelf te verstrekken, bijv. foto logo. Het niet opnemen van vrijwillige gegevens heeft op geen enkele manier invloed op de kansen tijdens het wervingsproces
  2. Verplichte gegevens - alle gegevens die elke werkgever nodig heeft om de sollicitatie van de kandidaat te beoordelen. Alle gegevens die, in het geval dat ze niet in het formulier worden vermeld, op enigerlei wijze zouden worden gevraagd tijdens het verdere wervingsproces.
   1. Door kandidaten verzonden cv 's moeten een passende toestemmingsclausule bevatten voor de verwerking van persoonsgegevens
 2. Toegang tot de gegevens:
  1. Gegevens van kandidaten werknemers - zijn onderverdeeld in openbare gegevens en gegevens die alleen zichtbaar zijn voor geregistreerde gebruikers - werkgevers. Openbaar beschikbare gegevens identificeren op geen enkele manier een persoon - ze geven alleen bepaalde kenmerken van de kandidatuur. Alle identificerende gegevens zijn strikt beschermd en hebben alleen toegang tot: websitebeheerder en geregistreerde werkgevers
   1. De lijst met werkgevers is beschikbaar via de volgende link: https://hrkamer.nl/members.php?lang=Dutch
   2. Voor- en achternaam, telefoonnummer, e-mailadres of cv zijn strikt beschermde gegevens.
   3. Vrijwillig toegevoegde foto - kan ter beschikking worden gesteld volgens de aanwijzingen van de kandidaat.
  2. Gegevens van Werkgevers:
   1. Vacatures zijn zichtbaar voor iedereen die op de site surft in het belang van de veiligheid van de Kandidaten.
   2. Sollicitaties (orders) voor een Medewerker zijn alleen zichtbaar voor geregistreerde Werkgevers.
 3. Bediening:
  1. Gegevens die altijd worden gecontroleerd - volledige toegang tot gegevens van sollicitanten kunnen alleen geregistreerde werkgevers hebben, van wie de gegevensnauwkeurigheid altijd eerst wordt geverifieerd en vervolgens wordt goedgekeurd.
  2. Af en toe gecontroleerde gegevens - gegevens van kandidaten kunnen alleen worden onderworpen aan willekeurige controles op hun juistheid en actualiteit.
  3. Vacatures moeten in overeenstemming zijn met de wet en het is absoluut verboden om vacatures te plaatsen die leiden tot discriminatie op basis van geslacht, leeftijd, enz. Alle informatie moet in overeenstemming met de waarheid worden verstrekt. Vacatures zijn advertenties voor werkgelegenheid onder het Nederlandse arbeidsrecht.
 4. Gegevens bewerken
  1. Elke Werkgever heeft het recht om zijn gegevens te wijzigen en te verwijderen na inloggen op de website. De gegevens worden automatisch verwijderd na een jaar na de laatste inlog.
  2. Vacatures kunnen op elk moment worden aangepast of verwijderd door zowel de werkgever als de websitebeheerder (in geval van overtreding van de regelgeving of andere wet).
  3. Elke Kandidaat heeft het recht en de mogelijkheid om zijn gegevens te verwijderen. Na registratie wordt er een link naar het e-mailadres van de Kandidaat gestuurd, waarmee het account kan worden verwijderd of vernieuwd. Bewerken is mogelijk door het account te verwijderen en het registratieformulier opnieuw in te vullen. Neem bij eventuele problemen hiermee contact op met de Beheerder via e-mail: info@hrkamer.nl

BESCHERMING EN PERSOONLIJKE GEGEVENS PROCEDURES

 1. De beheerder van persoonsgegevens van de portaalgebruikers volgens de verordening van het Europees Parlement en de Raad (EU) 2016/679 EU van 27 april 2016 is: Krzysztof Zaremba HR Kamer, de Mr. L.A. Kesperweg 7d; 3135 BR Vlaardingen.
 2. De beheerder verwerkt gegevens alleen voor de doeleinden die zijn opgenomen in dit Reglement en het Privacybeleid, waaronder primair voor doeleinden die betrekking hebben op het verbeteren van het wervingsproces voor werknemers en werkgevers in Nederland.
 3. De Gebruiker kan te allen tijde de toestemming voor de verwerking van zijn persoonsgegevens intrekken op de wijze zoals beschreven in dit Reglement.
 4. Persoonsgegevens worden uitsluitend aan derden ter beschikking gesteld op de wijze zoals opgenomen in dit Reglement en het Privacybeleid voor de daarin aangegeven doeleinden.
 5. Registratie van sollicitanten - de gegevens die achterblijven in de sollicitatieformulieren zijn:
  1. Alleen verstrekt aan de websitebeheerder en potentiële werkgevers voor doeleinden die verband houden met het wervingsproces
  2. De kandidaat heeft het recht om zijn kandidatuur in te trekken en daardoor zijn gegevens op elk moment te verwijderen via de link die hij per e-mail heeft ontvangen - in geval van complicaties kan hij ook contact opnemen met de webbeheerder
  3. De werkgever mag de gegevens alleen verwerken voor wervingsdoeleinden en mag ze niet aan andere entiteiten bekendmaken.
  4. De administrateur heeft het recht om contact op te nemen met een potentiële Kandidaat om te bepalen of de kandidatuur nog geldig is of dat de gegevens die in het formulier worden gepresenteerd in overeenstemming zijn met de werkelijkheid. De gegevens van de kandidaten worden automatisch verwijderd na 1 maand sinds gespecificeerd door de datum van beschikbaarheid van de kandidaat voor werk (of de datum van vernieuwing van de advertentie) - na deze periode blijven aanbiedingen 1 maand in het systeem, alleen zichtbaar voor Beheerder om door de gebruiker te kunnen worden vernieuwd. Behalve voor: "Nieuwsbrief" (punt 11).
  5. Werving en selectie. Indien de beheerder de kandidatuur als interessant beoordeelt voor toekomstige werving en selectie, mag hij de gegevens van de kandidaat maximaal één jaar bewaren voor zijn eigen wervingsdoeleinden.
 6. Werkgeversregistratie
  1. De gegevens die in het registratieformulier zijn achtergelaten, worden eerst gebruikt om hun overeenstemming te verifiëren - ze kunnen op elk moment door de eigenaar worden bewerkt of verwijderd. Gegevens van werkgevers die de website niet gebruiken, kunnen worden opgeslagen en verwerkt (voor informatiedoeleinden) tot 365 dagen na de laatste inlog. Behalve voor: "Nieuwsbrief " (punt 11).
  2. De gegevens in vacatures zijn algemeen beschikbaar en kunnen worden gepubliceerd volgens de voorkeuren van de werkgever.
  3. Werkgeversgegevens in het tabblad "Werkgeverslijst" zijn zichtbaar voor alle bezoekers van de website. Het eerste doel is om de Kandidaten te informeren die toegang zullen hebben tot hun gegevens. Het tweede doel is een soort promotie voor werkgevers.
 7. Vacatures - de gegevens in de advertenties bieden de mogelijkheid tot contact tussen gebruikers, alleen voor de doeleinden van het wervingsproces. Vacatures worden automatisch verwijderd na 12 manden vanaf de datum van plaatsing - na deze periode blijven aanbiedingen 1 maand in het systeem, alleen zichtbaar voor Beheerder om door de gebruiker te kunnen worden vernieuwd. De auteur van de advertentie is zich bewust van de mogelijkheid om gegevens te bewerken en te selecteren en dat deze zichtbaar zijn voor alle bezoekers van de website.
  1. Het plaatsen van vacatures met betrekking tot andere landen dan Nederland is ook toegestaan.
 8. Gegevens die zijn gegenereerd in de service "Aanvraag voor een nieuwe werknemer" "Lijst met gerapporteerde vereisten " zijn alleen zichtbaar voor werkgevers - entiteiten die op de website zijn geregistreerd. De tijd van hun vertoning hangt af van de beslissing van de werkgever die een werknemer bestelt. Na voltooiing van de bestelling is de werkgever verplicht deze te verwijderen. Alle informatie op dit gebied kan alleen worden verwerkt en gebruikt voor wervingsdoeleinden (functie in opbouw).
 9. Chat is een zichtbare plek voor alle websitebezoekers en gebruikers zijn zich bewust van het feit dat hun berichten verder gedeeld kunnen worden (feature in opbouw).
 10. Advertenties en de daarin opgenomen gegevens zijn zichtbaar voor alle websitebezoekers. Hun tijd (en andere details) wordt gespecificeerd en gereguleerd in een afzonderlijke overeenkomst tussen de webbeheerder en de klant.
 11. Nieuwsbrief - contactgegevens worden alleen gebruikt voor informatiedoeleinden met betrekking tot belangrijke wijzigingen op de website of de bereidheid tot samenwerking of contact. De informatie kan ook betrekking hebben op: nieuwe vacatures of solliciteren van nieuwe sollicitanten. De gegevens worden verwijderd op verzoek van de gebruiker.

KOSTEN EN TECHNOLOGIEVEREISTEN

 1. Vergoedingen: gratis en betaalde services worden vermeld in het volgende gedeelte: "Overeenkomst"
 2. De schikkingen tussen werkgevers die een werknemer inschakelen, worden geregeld door hun afzonderlijke overeenkomst. Het portaal draagt ​​hier financieel niet aan bij. De taak van de Recruiter (werving & selectie specialist) is om financiële problemen vast te stellen met de “Werkgever” (functie in opbouw).
 3. Iedereen met elk type apparaat met toegang tot internet waarmee webbrowsers kunnen worden gebruikt (bijv. Smartphone, tablet, computer) heeft toegang tot het webportaal.)
OVEREENKOMST

 1. Partijen bij het contract
  Dit contract wordt gesloten tussen de klant die gebruik maakt van diensten - bedrijf genaamd "Werkgever", en de dienstverlener: HR Kamer. Het contract betreft zowel betaalde als gratis diensten die worden beschreven in pakketten die beschikbaar zijn op de website van hrkamer.nl in de sectie: "Prijzen". Na het selecteren van een bundel wordt er een “order” gegenereerd, die samen met andere subpagina 's onderdeel is geworden van het contract.
 2. Diensten
  1. Gratis:
   1. het plaatsen van vacatures
   2. plaatsing in de "Werkgeversdatabase"
  2. Betaald:
   1. toegang tot de databank van werkzoekenden met hun contactgegevens
   2. verdere promotie van geplaatste vacatures op andere sociale netwerken en via mailinglijsten
   3. het plaatsen van een advertentie als banner of film op de homepage
   4. productie van materialen van punt γ.
    Ad. 3. en 4.: advertentiediensten kunnen afzonderlijk buiten de pakketten per e-mail worden besteld
   5. Markering van vacatures op de homepage en in de rubriek vacatures.
   6. Markering van het werkgeversprofiel op de startpagina en in de werkgeversdatabase
 3. Betaling
  1. De factuur betreft een betalingstermijn van één dag - in het geval van hieronderstaande punt 3b wordt er de verzenddatum van de overschrijving in aanmerking genomen.
  2. HR Kamer kan over de bedragen die niet in termijn zijn betaald de wettelijke rente in rekening brengen volgens vermelde betalingstermijn die op de verzonden factuur staat.
  3. Bedrijven die hebben niet in overeenstemming is met de feiten verklaard over de status van EU BTW belastingbetaler, zijn volledig verantwoordelijk voor de juridische gevolgen die hiermee verband houden
  4. De besteller (Werkgever) is verplicht om alle gegevens voor de factuur conform de feiten te verstrekken
 4. Het contract begint op de dag dat de factuur is betaald (datum staat in bestelling), en eindigt na de periode die is gespecificeerd in de geselecteerde pakket. De bundels bieden vier servicetermijnen: één week, één maand.
  1. Bundel HR Booster+ bevat een korting die betrekking heeft op een langere looptijd van de pakket
  2. Diensten buiten de bundels worden gedefinieerd op basis van aparte e-mailafspraken.
 5. Opzegging van de overeenkomst - het contract kan niet worden beëindigd door de ontvanger van de dienst (Werkgever) vóór het einde van de periode die in de geselecteerde pakket is inbegrepen, tenzij de dienstverlener HR Kamer een dergelijke beslissing neemt op basis van gerechtvaardigde omstandigheden en stuurt (of accepteert) daarvoor een schriftelijke opzegging per e-mail.
  1. Indien het contract eerder wordt beëindigd dan aangegeven in de geselecteerde bundel is (de "HR Booster" pakket is hier niet van toepassing), behoudt HR Kamer zich het recht voor om een extra bedrag toe te voegen voor de gebruikte periode volgens de waarde van de "HR Booster" pakket - met andere woorden, de pakket HR Booster+ verlies dan de korting beschreven in punt 4a.
  2. HR Kamer is niet verantwoordelijk voor de bestaande situatie op de arbeidsmarkt - een tekort aan personeel is geen voorwaarde of reden voor beëindiging van de overeenkomst.
 6. Supplement
  Werkgever die betaalde diensten gebruikt, gaat ermee akkoord dat HR Kamer hem e-mails kan sturen met informatie over serviceverbeteringen, belangrijke nieuwe functies en andere informatieve berichten totdat deze toestemming door de besteller per e-mail wordt beëindigd.

KLACHTEN

 1. De websitebeheerder is niet verantwoordelijk voor eventuele claims en problemen die voortvloeien uit het gebruik van de website.
 2. In verband met het principe van continue verbetering van websitediensten, horen we graag suggesties voor het oplossen van problemen met betrekking tot de mogelijkheden van website-ontwikkeling.
 3. We zijn niet verantwoordelijk voor geplaatste meningen van mensen met betrekking tot werkgevers - iedereen heeft het recht om zijn eigen mening en mening te uiten.
 4. Het portaal is een tool die voornamelijk de werkgever en de kandidaat (of andere gebruikers onderling) verbindt. Elk ongemak dat ermee verband houdt, kan alleen worden gemeld als een gebied voor kwaliteitsverbetering. Het portaal is een hulpmiddel, geen onderdeel van enig geschil tussen gebruikers. In het geval van incompetent gedrag van een gebruiker van de website, wordt iedereen die erbij betrokken is, gevraagd dit te melden aan de webbeheerder - om de tevredenheid van kandidaten werknemers en werkgevers te verbeteren en te vergroten, kunnen we het ons niet veroorloven om de website beschikbaar te maken voor incompetent of illegaal incidenten. Wij zijn onder meer niet verantwoordelijk voor:
  1. Kandidaten die solliciteren en stoppen zonder enige informatie
  2. Werkgevers die incompetent zijn op het gebied van het plaatsen van advertenties, werkorganisatie en andere werkgerelateerde processen - we zullen dergelijke accounts echter graag verwijderen.
  3. Eventuele geschillen tussen werkgevers met betrekking tot de Employee Order Service.
 5. Alle verantwoordelijkheid met betrekking tot het tewerkstelling (werving) proces binnen de website ligt bij de gebruikers. De administrateur kan het probleem accepteren en als opgelost beschouwen, maar is niet verplicht om als partij deel te nemen aan geschillen.

SUPPLEMENT

 1. Als werkgever gaat u ermee akkoord dat uw vacatures verder kunnen worden gepromoot op andere sociale netwerken
 2. Wij dragen uw persoonlijke gegevens niet over buiten de Europese Economische Ruimte.
 3. U heeft het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

CONTACT

Elke persoon heeft het recht om in ieder geval zonder enige beperking per e-mail contact op te nemen op het e-mailadres: info@hrkamer.nl en de gegevens die op deze manier worden verzameld, kunnen alleen worden gebruikt voor de doeleinden van het contact.

De eigenaar beheerder van gegevens en website is: Krzysztof Zaremba HR Kamer, de Mr. L.A. Kesperweg 7d; 3135 BR Vlaardingen (correspondentieadres).


De Regelgeving en het Privacybeleid (AVG) zijn geverifieerd door het Advocatenkantoor