Oh no! Where's the JavaScript? Your Web browser does not have JavaScript enabled or does not support JavaScript. Please enable JavaScript on your Web browser to properly view this Web site, or upgrade to a Web browser that does support JavaScript.
Regulamin i Polityka Prywatności (RODO)

REGULAMIN I POLITYKA PRYWATNOŚCI (RODO)

WSTĘP

Platforma HR Kamer powstała z myślą o uczestnikach procesów rekrutacyjnych na holenderskim rynku pracy. Jednym z celów jest udostępnienie narzędzi pozwalających na skrócenie czasu procesu rekrutacyjnego, zarówno dla osób poszukujących pracę, jak i tych poszukujących pracowników. Dotychczasowe powszechne metody wiążą się często z nakładem niepotrzebnej pracy i kosztów, które można łatwo ominąć. Wszelkie dane są ściśle chronione i zabezpieczane przed atakami hakerów oraz niepożądanym dostępem. Strona zabezpieczona certyfikatem SSL jest wraz z zabezpieczeniami na bieżąco aktualizowana.

USŁUGI

 1. Dla poszukujących pracy w Holandii zwanych dalej „Kandydatami”
  1. Rejestracja: pozwalająca na zgłoszenie swojej kandydatury do pracy dla holenderskich Pracodawców.
  2. Oferty Pracy: przeglądane za pomocą listy lub narzędzia mapy - z użyciem filtrów.
  3. Mapa Pracodawców – rozmieszczenie Pracodawców w okolicy – możliwość otwartego zgłoszenia do pracy.
 2. Dla poszukujących Kandydata/Pracownika zwanych dalej „Pracodawcą”
  1. Baza Kandydatów: przeglądanie bazy osób chcących podjąć zatrudnienie w Holandii z wykorzystaniem funkcji:
   1. Filtrów: wszelkie istotne informacje niezbędne do selekcji Kandydata mogą być filtrowane.
   2. Mapy: selekcjonowanie kandydatów ze względu na ich położenie zarówno pod kątem odległości od miejsca pracy oraz odległości od punktów transportowych.
  2. Oferty Pracy: wstawianie ogłoszeń o pracę, które mogą być promowane dalej w innych portalach społecznościowych.
  3. Zgłoszenie zapotrzebowania na Pracownika. Każdy Pracodawca może wstawić swoje konkretne zapotrzebowanie na pracownika, które następnie może zostać odczytane i zrealizowane przez innego Pracodawcę np. Biuro Rekrutacyjne (funkcja w budowie).
  4. Lista zapotrzebowań. Zgłoszenia wymienione w pkt. 2c stanowią bazę nowych zleceń a tym samym Klientów dla Pracodawców szczególnie tych zajmujących się głównie rekrutacją i selekcją (funkcja w budowie).
 3. Czat: miejsce do wolnej debaty wszystkich zainteresowanych stron tematem pracy (funkcja w budowie).
 4. Reklama: wszelkiego rodzaju banery znajdujące się na stronie internetowej za odpowiednią zgodą i porozumieniem z Administratorem serwisu.
 5. Wykonanie indywidualnego projektu platformy rekrutacyjnej za zamówienie pojedynczego Klienta.
 6. Usługi obejmują sektory: budowlany; proste prace fizyczne na magazynach, szklarniach, halach produkcyjnych; techniczne takie jak spawacze; prace umysłowe w różnego rodzaju biurach.
 7. Funkcja "aplikuj" - Pracodawca wyraża zgodę na zgłoszenia kandydatów za pomocą krótkiej wiadomości email generowanej za pośrednictwem strony www.hrkamer.nl. Szukający pracy mogą zgłaszać się do wybranych ofert pracy lub wysyłać \"otwartą aplikację\". Nie odpowiadamy za ewentualne wiadomości SPAM kierowane od osób korzystających z funkcji w innym celu niż poszukiwanie pracy.
 8. Referencje - opinia wydana przez Pracodawcę (wraz z jego nazwą) jest widoczna dla wszystkich innych zarejestrowanych Pracodawców.
 9. Rekrutacja bezposrednia - HR Kamer oprócz portalu prowadzi również rekrutację bezpośrednią. Dane kandydatów, którzy zostali zatrudnieni za naszym pośrednictwem przechowywane są do wglądu tak długo jak długo otrzymujemy korzyści finansowe z tytułu pośrednictwa. Po zakończeniu pracownik otrzymuje status „Kandydata”, którego podstawowe dane są przechowywane 1 rok w celach dalszej rekrutacji.

UŻYTKOWNICY

 1. Kandydaci/Pracownicy – osoby zainteresowane pracą w Holandii
  1. Osoby fizyczne ubiegające się o pracę w formie zatrudnienia na umowę o pracę.
  2. Firmy jednoosobowe poszukujące nowych zleceń/projektów (szczególnie budowlane).
 2. Pracodawca – przedsiębiorstwa oferujące miejsca pracy
  1. Bezpośredni Pracodawcy – firmy zatrudniające bezpośrednio.
  2. Biura Pracy – firmy pośredniczące między Kandydatem/Pracownikiem a Bezpośrednim Pracodawcą.
  3. Rekruterzy – przedsiębiorstwa zajmujące się głównie rekrutacją i selekcją odpowiednich kandydatów dla Pracodawców (2a. oraz 2b.).

CEL PORTALU:

Usprawnienie procesu rekrutacyjnego dla wszystkich Użytkowników witryny.

RODZAJ DANYCH:

 1. Wymóg udostępniania:
  1. Dobrowolne – Użytkownik sam decyduje się na podanie danych – np. fotografia/logo. Brak zamieszczenia danych dobrowolnych nie wpływa w żaden sposób na szanse podczas procesu rekrutacyjnego
  2. Dane wymagane – wszelkie dane, które każdy Pracodawca musi znać aby ocenić daną kandydaturę. Wszelkie dane, które w przypadku niewypełnienia formularza w pełni będą uzyskiwane w dalszym procesie rekrutacyjnym.
   1. CV przesyłane przez kandydatów muszą obowiązkowo zawierać odpowiednią klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Dostęp do danych:
  1. Dane Kandydatów/Pracowników – są podzielone na dane ogólnodostępne oraz te, które widoczne są jedynie dla zarejestrowanych Użytkowników – Pracodawców. Dane ogólnodostępne nie identyfikują w żaden sposób osoby – dają jedynie pewien obraz kandydatury. Wszelkie dane identyfikujące są ściśle chronione, a dostęp do nich posiadają: Administrator strony oraz Pracodawcy
   1. Lista Pracodawców znajduje się pod wskazanym linkiem: https://hrkamer.nl/members.php?lang=Polish
   2. Imię nazwisko, numer telefonu, adres mailowy czy CV są ściśle strzeżonymi danymi.
   3. Dobrowolnie dodana fotografia – jest udostępniana według wskazań kandydata
  2. Dane Pracodawców:
   1. Oferty Pracy są widoczne dla wszystkich przeglądających witrynę ze względu na bezpieczeństwo Kandydatów.
   2. Zgłoszenia na zapotrzebowanie Pracownika są widoczne jedynie dla zarejestrowanych Pracodawców.
 3. Kontrole:
  1. Dane sprawdzane zawsze – dostęp do pełnych danych Kandydatów o pracę mogą mieć jedynie zarejestrowani Pracodawcy, których prawdziwość danych jest szczegółowo weryfikowana.
  2. Dane sprawdzane sporadycznie – dane Kandydatów podlegać mogą jedynie wyrywkowej kontroli głównie pod kątem ich zgodności i aktualności.
  3. Oferty Pracy muszą być zgodne z prawem i absolutnie zabrania się umieszczania ogłoszeń o pracę prowadzące do dyskryminacji ze względu na płeć, wiek etc. Wszelkie informacje muszą byc podawane zgodnie z prawdą. Ofert Pracy są ogłoszeniami obejmującymi zatrudnienie w ramach Holenderskiego Prawa Pracy.
 4. Edycja danych
  1. Każdy Pracodawca ma prawo do edycji oraz usunięcia swoich danych po zalogowaniu się do serwisu. Dane kasowane są automatycznie po upływie roku czasu od ostatniego logowania się.
  2. Oferty Pracy mogą być w każdej chwili edytowane lub usuwane zarówno przez Pracodawcę, jak i Administratora strony (w przypadku naruszenia regulaminu lub innego prawa).
  3. Każdy Kandydat ma prawo i możliwość usunięcia swoich danych. Po rejestracji wysyłany jest link na adres mailowy Kandydata umożliwiający usunięcie lub odświeżenie konta. Edycja możliwa jest poprzez usunięcie konta i ponowne wypełnienie formularza rejestracyjnego. W razie wszelkich problemów z tym związanych należy skontaktować się mailowo z Administratorem: info@hrkamer.nl

OCHRONA I PROCEDURY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Portalu w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. jest Krzysztof Zaremba HR Kamer, Mr L.A. Kesperweg 7d; 3135 BR Vlaardingen.
 2. Administrator przetwarza dane w celach przewidzianych wyłącznie w niniejszym Regulaminie i Polityce Prywatności, w tym przede wszystkim dla celów związanych z usprawnieniem procesu rekrutacyjnego dla pracowników i pracodawców w Holandii.
 3. Użytkownik może w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w sposób opisany w niniejszym Regulaminie.
 4. Dane osobowe udostępniane są osobom trzecim wyłącznie w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie i Polityce Prywatności dla celów w nim wskazanych.
 5. Rejestracja Kandydatów do pracy – dane pozostawione w formularzach zgłoszeniowych są:
  1. Przekazywane tylko i wyłącznie do Administratora oraz potencjalnych Pracodawców w celach związanych z procesem rekrutacji.
  2. Kandydat ma prawo wycofać swoją kandydaturę, a tym samym skasować swoje dane w każdej chwili korzystając z otrzymanego linku drogą mailową – w razie komplikacji może również to zrobić kontaktując się z Administratorem.
  3. Pracodawca może przetwarzać dane jedynie w celach rekrutacyjnych oraz nie może udostępniać ich jakimkolwiek innym podmiotom.
  4. Administrator ma prawo do kontaktu z potencjalnym Kandydatem w celu ustalenia czy kandydatura jest nadal aktualna lub dane przedstawione w formularzu są przedstawione w zgodzie z rzeczywistością. Dane Kandydatów są automatycznie kasowane po upływie 1 miesiąca od określonej przez kandydata daty dostępności do pracy (lub daty odświeżenia ogłoszenia) – po tym okresie oferty znajdują się jeszcze 1 miesiąc w systemie widoczne dla Administratora w celu umożliwienia odświeżenia przez użytkownika. Wyjątek stanowi „Newsletter” (pkt 11).
  5. Rekrutacja bezpośrednia. Jeżeli Administrator oceni kandydaturę jako interesującą pod kątem bezpośredniej rekrutacji może przechowywać dane kandydata do roku czasu dla wlasnych celów rekrutacyjnych.
 6. Rejestracja Pracodawców
  1. Dane pozostawione w formularzu rejestracyjnym służą w pierwszej kolejności do weryfikacji ich zgodności – w każdej chwili mogą być edytowane lub usunięte przez właściciela. Dane Pracodawców, niekorzystających z serwisu mogą być przechowywane i przetwarzane (w celach informacyjnych) maksymalnie 365 dni od ostatniego logowania. Wyjątek stanowi „Newsletter” (pkt 11).
  2. Dane wyszczególnione w ofertach pracy są ogólnodostępne i mogą być zamieszczane według preferencji Pracodawcy.
  3. Dane Pracodawcy znajdujące się w zakładce „Mapa Pracodawców” są widoczne dla wszystkich odwiedzających stronę. Pierwszym celem jest poinformowanie Kandydatów dla kogo będą chcieli powierzyć swoje dane. Cel drugi to rodzaj promocji dla Pracodawcy.
 7. Oferty Pracy – dane zawarte w ogłoszeniach dają możliwość kontaktu między Użytkownikami tylko i wyłącznie w celach realizacji procesu rekrutacyjnego. Oferty Pracy są automatycznie kasowane po upływie 1 miesiąca od czasu zamieszczenia – po tym okresie oferty znajdują się jeszcze 1 miesiąc w systemie widoczne dla Administratora w celu umożliwienia odświeżenia przez użytkownika. Autor ogłoszenia jest świadomy możliwości edytowania i wyboru danych oraz tego, że są one widoczne dla wszystkich odwiedzających stronę.
 8. Dane generowane w usłudze „Zgłoś zapotrzebowanie na nowego pracownika” / „Lista zgłoszonego zapotrzebowania” są widoczne jedynie dla Pracodawców, czyli podmioty zarejestrowane w serwisie. Czas ich wyświetlania uzależniony jest od decyzji Pracodawcy zgłaszającego zapotrzebowanie. Pracodawca po zrealizowaniu zamówienia zobowiązany jest do jego usunięcia. Wszelkie informacje zawarte w tym obszarze mogą być przetwarzane i wykorzystane jedynie do celów rekrutacyjnych (funkcja w budowie).
 9. Czat jest miejscem widocznym dla wszystkich odwiedzających stronę a korzystający są tego świadomi w świetle danych jakie mogą pozostawić (funkcja w budowie).
 10. Reklamy i dane w nich zawarte są widoczne dla wszystkich odwiedzających serwis. Ich czas (oraz inne szczegóły) jest określony w porozumieniu z Administratorem i regulowany w ramach odrębnej umowy.
 11. Newsletter – dane kontaktowe służą jedynie do celów informacyjnych dotyczących ważnych zmian w serwisie lub chęci podjęcia ewentualnej współpracy lub kontaktu. Informacje mogą dotyczyć również: nowych ofert pracy lub pojawienia się nowych kandydatów do pracy. Dane usuwane są na życzenie Użytkownika.

OPŁATY I WYMOGI TECHNOLOGICZNE

 1. Opłaty: usługi darmowe oraz płatne zostały wyszczególnione w kolejnym dziale: \"Umowa\"
 2. Kwestie rozliczeń między Pracodawcami realizującymi „zgłoszone zapotrzebowanie na pracownika” są regulowane za ich odrębnym porozumieniem. Portal nie bierze w tej kwestii udziału finansowego. Zadaniem Rekrutującego jest ustalić kwestie finansowe z „Zamawiającym”- Pracodawcą.
 3. Możliwość dostępu do serwisu ma każdy posiadacz wszelkiego rodzaju sprzętu umożliwiającego korzystanie z przeglądarek internetowych oraz posiadającego dostęp do internetu (tj. np. smartfon, tablet, komputer)

UMOWA

 1. Strony umowy
  Niniejsza umowa zawarta jest między usługobiorcą tj. przedsiębiorstwem zwanym „Pracodawcą” a usługodawcą: HR Kamer. Umowa dotyczy usług płatnych jak i darmowych zestawionych w pakietach znajdujących się na stronie hrkamer.nl w dziale „Cennik”. W momencie wyboru pakietu generowane jest zamówienie, które wraz z innymi podstronami stanowią część umowy.
 2. Usługi
  1. Darmowe:
   1. Wstawianie ogłoszeń o pracę
   2. Umieszczenie w „Bazie Pracodawców”
  2. Płatne:
   1. dostęp do bazy danych kandydatów poszukujących pracę wraz z ich danymi kontaktowymi
   2. dalsze promowanie wystawionych ofert pracy w innych portalach społecznościowych oraz poprzez listy mailingowe
   3. umieszczenie reklamy w postaci bannera lub filmu na stronie głównej
   4. produkcja elementów punktu: γ.
    ad. γ oraz δ: usługi reklamowe mogą być zamówione osobno poza pakietami drogą mailową
   5. Wyróżnienie ofert pracy na stronie głównej i w dziale ofert pracy.
   6. Wyróżnienie profilu Pracodawcy na stronie głównej i w Bazie Pracodawców
 3.  Płatność
  1. Faktura obejmuje jednodniowy termin płatności – na wypadek przypuszczalnej konieczności zastosowania czynności punktu 3b zastosowanie ma data dokonania przelewu
  2. HR Kamer może naliczyć odsetki w obowiązującej ustawowej wysokości od kwot, które nie zostaną zapłacone w terminie płatności.
  3. Przedsiębiorstwa, które oświadczyły niezgodnie ze stanem faktycznym o statusie podatnika VAT UE ponoszą pełną odpowiedzialność i związane z tym ewentualne następstwa prawne
  4. Zamawiający ma obowiązek podać wszystkie dane do wystawienia faktury zgodne ze stanem faktycznym
 4. Początek umowy ma miejsce w dniu opłacenia faktury tj. dniu złożenia zamówienia a kończy się z dniem określonym w wybranym pakiecie. Pakiety przewidują dwa okresy trwania usługi: jeden tydzień, jeden miesiąc.
  1. Pakiet HR Booster+ zawiera w sobie zniżkę związaną z dłuższym okresem umowy
  2. Usługi poza pakietami określane są na podstawie odrębnych ustaleń dokonanych drogą mailową.
 5. Wypowiedzenie umowy – umowa nie może być wypowiedziana przez usługobiorcę przed zakończeniem okresu czasu w obrębie wybranego pakietu chyba, że usługodawca tj. HR Kamer podejmie taką decyzję na podstawie uzasadnionych okoliczności i złoży lub przyjmie wypowiedzenie pisemne drogą mailową.
  1. W przypadku wcześniejszego zakończenia umowy niż wskazuje czas określony w wybranym pakiecie (nie dotyczy pakietu „HR Booster”) HR Kamer zastrzega sobie prawo do doliczenia kwoty za wykorzystany okres według wartości pakietu „HR Booster” – inaczej mówiąc pakiet \"HR Booster+\" traci zniżkę opisaną w punkcie 4a.
  2. Serwis HR Kamer nie ponosi odpowiedzialności za istniejącą sytuacje na rynku pracy – deficyt zasobów pracowniczych nie stanowi przesłanki zakończenia umowy.
 6. Uzupełnienie
  Pracodawca korzystający z płatnych usług zgadza się, że HR Kamer może wysyłać do niego wiadomości e-mail zawierające informacje o ulepszeniach usług, ważnych nowych funkcjach oraz inne komunikaty informacyjne do czasu wypowiedzenia przez Zamawiającego takiej zgody mailowo

REKLAMACJE

 1. Administrator strony nie odpowiada za wszelkie roszczenia i problemy wynikłe z obsługi serwisu.
 2. W związku z zasadą ciągłego doskonalenia usług serwisu przyjmujemy chętnie wszelkie sugestie rozwiązywania problemów odnoszących się do ewentualnych zmian w serwisie
 3. Nie odpowiadamy za zamieszczane opinie ludzi dotyczące Pracodawców – każdy ma prawo do wyrażania własnych myśli i opinii.
 4. Portal jest narzędziem łączącym głównie Pracodawcę z Kandydatem (lub innych Użytkowników między sobą), wszelkie niedogodności z tym związane mogą być jedynie zgłaszane jako obszar do poprawienia jakości. Portal jest narzędziem, nie stroną w ewentualnym sporze między użytkownikami. W przypadku niekompetentnego zachowania, któregokolwiek z Użytkowników prosimy o zgłaszanie tego Administratorowi – w trosce o zadowolenie Kandydatów/Pracowników z Pracodawcami (i odwrotnie) nie możemy sobie pozwolić na udostępnianie serwisu ludziom niekompetentnym lub działającym niezgodnie z prawem. Nie odpowiadamy między innymi za
  1. Kandydatów zgłaszających się do pracy a rezygnujących bez poinformowania
  2. Pracodawców niekompetentnych w sferze wystawiania ogłoszeń, organizacji pracy i innych procesów związanych z zatrudnieniem – nie mniej jednak chętnie usuniemy takie konta
  3. Wszelkie spory między Pracodawcami w związku z usługą zgłaszania zapotrzebowania na Pracownika.
 5. Wszelka odpowiedzialność związana procesem zatrudnienia (rekrutacji) w ramach serwisu leży po stronie Użytkowników. Administrator może przyjąć i rozpatrzyć problem do rozwiązania jednak nie ma obowiązku brania udziału w sporach.

UZUPEŁNIENIE

 1. Jako Pracodawca zgadzasz się aby Twoje oferty pracy mogły być promowane dalej w innych portalach społecznościowych.
 2. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 3. Masz prawo do wniesienia skargi do:
  1. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO)
  2. Dutch Data Protection Authority (Autoriteit Persoonsgegevens)

KONTAKT

Każda osoba ma prawo do kontaktu mailowego w każdej sprawie bez ograniczeń pod adresem mailowym: info@hrkamer.nl a dane zebrane w ten sposób mogą być wykorzystywane jedynie do realizacji celów podjętego kontaktu.

Właścicielem/Administratorem danych i strony jest: Krzysztof Zaremba HR Kamer, Mr L.A. Kesperweg 7d; 3135 BR Vlaardingen (adres korespondencyjny).


Regulamin i Polityka Prywatności (RODO) została zweryfikowana przez Kancelarię Adwokacką: Michał Stańczuk